दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Decorative or sacred mark

आलंकारिक आनी धार्मिक मुद्रा

 1. अष्टदळां
 2. काजल बुट्टां अथवा काजल बोटां
 3. कुंकुंमे तीळो
 4. गांदा तीळो
 5. तीळो
 6. त्रिनाम
 7. नामां
 8. बुटां
 9. माग्यार कुंकुंम
 10. मुद्राधरण
 11. मेतिये थिपके
 12. मेतिये बोटां