दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other colours

इतर वर्ण

 1. इष्टीके वर्णु
 2. कावी वर्णु
 3. काशाय वर्णु
 4. कीरा पाचूवो वर्णु
 5. कुंकुंम वर्णु
 6. कुरडो वर्णु
 7. केसरी वर्णु
 8. कोपी पिट्या वर्णु
 9. गुलाबी वर्णु
 10. गोंड्या वर्णु
 11. गोबरा वर्णु
 12. चिकला वर्णु
 13. जांबळी वर्णु
 14. तांबीडे फातरा पुड्ये वर्णु
 15. नारंगी वर्णु
 16. निंबूव्या हळदूवो वर्णु
 17. नीळे वर्णु
 18. पिंगसो वर्णु
 19. पोवळ्या वर्णु
 20. फुलझाडे वर्णु
 21. बदामी वर्णु
 22. भांगरा वर्णु
 23. मळबा नीळ वर्णु
 24. मात्ये वर्णु
 25. मूगा पाचवो वर्णु
 26. मोत्यां धवो वर्णु
 27. रक्तवर्णु
 28. वांयगण वर्णु
 29. शेळ्या वर्णु
 30. श्याम वर्णु
 31. सपंगा वर्णु