दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters ए, ऐ, ओ and औ

ए, ऐ, ओ आनी औ अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. उपरतप
 2. एकडे करप
 3. एकडे जावप
 4. एकडे जोडप
 5. एकमेळि आसप
 6. एकमेळि जावप
 7. एकामेकांतु भरसप
 8. एकामेकाक दीवप
 9. एडतूर उलवप
 10. ओंकप
 11. ओखद करप
 12. ओगूर वचप
 13. ओज आसप
 14. ओटू मेळप
 15. ओडप
 16. ओड्डीयो काडप
 17. ओतप
 18. ओतावप
 19. ओतेवप
 20. ओद्दारि मारप
 21. ओप घालप
 22. ओपास करप
 23. ओपुरतप
 24. ओपुरबाय करप
 25. ओमसरावप
 26. ओमसरेवप
 27. ओरगून बेसप
 28. ओरें करप
 29. ओरें जावप
 30. वपास करप