दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letter ख

ख अक्षराची शब्दानुकरण क्रिया

 1. खंयखंयीच भोंवप
 2. खटखटावप
 3. खणखणी मारप अथवा वाजवप
 4. खतखतावप
 5. खतखतेवप
 6. खरखटेवप
 7. खळखळेवप
 8. खिळखिळावप
 9. खिळखिळेवप
 10. खुतखुती हासप
 11. खुतखुतेवप
 12. खुरखुरेवप