दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Festivals celebrated at home

घरकडेच्यो परबो

 1. संसार पाडवो अथवा उगादी
 2. लागूची परब अथवा शयन द्वादशी
 3. शिरवण आयतारु
 4. नाग पंचमि
 5. सुतांपुन्नव अथवा उपाकर्म
 6. अष्टमि अथवा गोकळाष्टमि
 7. विना चवथ अथवा विनायक चतुर्थी
 8. महाळया
 9. मन्नमि अथवा नवरात्री
 10. दीवाळी अथवा दीपावली
 11. आटदिवाळी अथवा धूवां परब
 12. उत्थानद्वादशी अथवा तुळसी पूजा