दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter घा

घा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. घांट वाजप
 2. घांटप
 3. घाण घालप
 4. घाण दवरप
 5. घाणि घालप
 6. घाणि येवप
 7. घाण्या बांदप
 8. घातोकु घालप
 9. घाय घालप
 10. घाय पडप
 11. घालप
 12. घासप
 13. घासु काडप
 14. घासु मारप