दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Baby language verbs

चेरडुवांचे भासेंतुलें क्रियापद

 1. अम्मु करप
 2. आंबटा करप
 3. आलो करप
 4. कट्टु करप
 5. कुटेरो खेळप
 6. कुव्यां कुव्यां करप
 7. कूश करप
 8. खाप्पु करप
 9. गुट्टु करप
 10. चुळ्ळु करप
 11. जिज्जि करप
 12. ठो जावप
 13. डुंडां वचप
 14. ताते करप
 15. तेत्ती लावप
 16. पांपे करप
 17. पोपे करप
 18. बा करप
 19. बुबु जावप
 20. बुशा करप
 21. बुशे करप
 22. बू जावप
 23. मांमाम करप
 24. मे जावप
 25. ये करप
 26. शमी करप
 27. शी करप
 28. शीशि करप
 29. सुळ्ळा करप
 30. सुळ्ळु करप
 31. हागु करप