दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter छ

छ अक्षराचीं क्रियापदां

  1. छिन्नभिन्न जावप