दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Nine planets of astrology

ज्योति शास्त्राचीं नवग्रहां

  1. केतु
  2. चंद्रु
  3. बुधु
  4. बृहस्पति
  5. मंगोळु
  6. राहु
  7. शनि
  8. शुक्रु
  9. सूर्यु