दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Soft flat sweet

दुद्दळी

  1. कूंव्या पिट्ये दुदळी
  2. चोण्या दाळी दुदळी
  3. नांचोण्या दुद्दळी
  4. मुगा दाळी दुद्दळी
  5. सूवे गोवा दुद्दळी