दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sensory nouns related to sight/appearance

दृष्टि,दिष्टि,दृश्य,देखावु संबंधी नाम

 1. आकार
 2. आकृति
 3. आयु
 4. उजळकाय
 5. कांति
 6. कांती
 7. चंदाय
 8. जिवसाणि
 9. नवसाणि
 10. पातळसाणि
 11. फळफळो
 12. फावराणि
 13. फुटकाय
 14. बचकटो
 15. बावंटाणि
 16. बुरकुटाणि
 17. मोटाय
 18. रूप
 19. ल्हवल्हवकाय
 20. वांकुडसाणि