दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Measures of volume for grains or liquid

द्रवांची वा धान्यांची मेजणि

  1. अर्द सोळसी
  2. सोळसी
  3. अरवळ
  4. तीन सोळसी
  5. पोडि
  6. सेर
  7. मण
  8. मन्न
  9. मोणु
  10. सोदनो