दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Declension of Demonstrative Pronouns

निश्चयवाचक सर्वनामांची विभक्ति रूप

 1. हांकां
 2. हांगेलें
 3. हांचें
 4. हांचेर
 5. हांच्यांतु
 6. हांच्याकय
 7. हांच्यान
 8. हांनी
 9. हाका
 10. हागेलें
 11. हाजें
 12. हाजेर
 13. हाज्यांतु
 14. हाज्याकय
 15. हाज्यान
 16. हाणे
 17. हिका
 18. हिगेलें
 19. हिजें
 20. हिजेर
 21. हिज्यांतु
 22. हिज्याकय
 23. हिज्यान
 24. हीणे