दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter न्ह

न्ह अक्षराचीं क्रियापदां

  1. न्हय म्हणप
  2. न्हाणवप
  3. न्हावप
  4. न्हेसप
  5. न्हेसवण परतप
  6. न्हेसवप