दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sleeping paraphernalia in bedroom

न्हिदेंवचें कूडांतुली निदेची सामग्री

 1. अच्चे मांदूरी
 2. उशें अथवा उस्सें
 3. उश्या किसवणी
 4. उश्या चीरी
 5. कडतर
 6. कांबळि
 7. कांबळो
 8. गिंवसणि
 9. गिर्दनी
 10. गोदडि
 11. जमकाळो
 12. जमखाण
 13. झोळी
 14. तणा मांदूरी
 15. पांगरूण
 16. बिम्मू मांदूरी
 17. बिरळा मांदूरी
 18. मांदूरी
 19. रजाइ
 20. रोमे कांबळो
 21. विरळा मांदूरी
 22. वेळा मांदूरी
 23. वोलि
 24. हांतणा कवळो
 25. हांतळूण
 26. हांतुळ
 27. हांतूण