दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Nouns related to dimension and state

परिमाण संबंधी नाम

 1. अंतर
 2. उंचाय
 3. ओग
 4. खोलाय
 5. गती
 6. घटाय
 7. जडाणि
 8. जुंटाय
 9. थोराय
 10. दाटसाणि
 11. दाटाय
 12. दिक्कु
 13. दिगाय
 14. दिशा
 15. दूर
 16. दूराय अथवा दुरकाय
 17. निबरसाणि
 18. परिमाण
 19. पातळसाणि
 20. पोकळसाणि
 21. फावराणि
 22. मोटेपण अथवा मोटेसाणि
 23. मोवसाणि
 24. रुंदायि
 25. रूप
 26. ल्हवसाणि
 27. विस्तार
 28. वेग
 29. व्हडकाय
 30. सोपुरसाणि
 31. होडकाय