दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Wet sub dish

पातळ सुक्कें

 1. आळवा मांड्या पातळ सुक्कें
 2. किरला पातळ सुक्कें
 3. केळ्या सालि आनी मूगु घालेलें पातळ सुक्कें
 4. गाब्या पातळ सुक्कें
 5. घोर्या पातळ सुक्कें
 6. पढळ्या पातळ सुक्कें
 7. बोंडीचें पातळ सुक्कें
 8. मशिंगा सांगे पातळ सुक्कें
 9. मिटके सांगे पातळ सुक्कें
 10. लांदे गुदग्या पातळ सुक्कें
 11. वायसांबळा पातळ सुक्कें