दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter पू

पू अक्षराचीं क्रियापदां

  1. पूरनु घालप
  2. पूरप
  3. पूरवप
  4. पूरो जावप
  5. पूरो करप