दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters पे and पै

पे आनी पै अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. पेंडेवप
 2. पेटप
 3. पेटवप
 4. पेट्ट मारप
 5. पेट्टु घेवप
 6. पेठोवप
 7. पेलतडि वचप
 8. पेल्यान घालप
 9. पेल्यान दवरप
 10. पेल्यान व्हरप
 11. पेल्लेकडेन वचप
 12. पेशप
 13. पेसप