दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters मो, मौ and म्ह

मो, मौ आनी म्ह अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. मोक्षु मेळप
 2. मोगु करप
 3. मोटेमोटे दोळ्यांनी चोवप
 4. मोडचप
 5. मोडप
 6. मोडवप
 7. मोडसप
 8. मोडून उडवप
 9. मोनकें वचप
 10. मोल करप
 11. मोलाक घेवप
 12. मोवप
 13. मोवाळ जावप
 14. मोवु करप
 15. मौनी जावप
 16. म्हणप