दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Fruits and nuts from trees

रूकार जावंचीं फळां आनी बीयो

 1. अंजीर
 2. अनवास
 3. अल्लूबक्कर
 4. अवनास
 5. आंत
 6. आंबाडो
 7. आंबो
 8. आमेंद्र
 9. काजु
 10. केळें
 11. कोब्बु
 12. खाजूर
 13. गोड आंबाडो
 14. घोंग्गो
 15. चिक्कु
 16. जांबु
 17. जांबूळ
 18. जाती जांबु
 19. जिबयी
 20. तांबीडो आवाळो
 21. ताळगोळ
 22. ताळगोळा
 23. दिपनारलु
 24. धवो जांबु
 25. धाळींब
 26. निंबू
 27. निंबूवो
 28. पंपाळमूस
 29. पतपोणस
 30. पदपोणोसु
 31. पनंकरिक्क
 32. पपाय फळ
 33. पेर
 34. पोणोसु
 35. पोननोंग
 36. फपळ
 37. बिरिंड
 38. बेडूस (धवें)
 39. बेडूस (नीळ)
 40. बोर
 41. ब्ळाती आंबाडो
 42. ब्ळाती जांबु
 43. भेडूस (धवें)
 44. भेडूस (नीळ)
 45. माड्डी
 46. मावळिंग
 47. मुसंबी
 48. मोसंबी
 49. साकूफळ
 50. साबूरजल
 51. सीता फळ
 52. सोनारलिंग