दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter व

व अक्षराचीं क्रियापदां

 1. वंझळावप
 2. वंशवर्धन करप
 3. वखद करप
 4. वगडावप
 5. वचप
 6. वचून हाडप
 7. वजें व्हांवप
 8. वनवास करप
 9. वयरि उडवप
 10. वयरि काडप
 11. वयरि वचप
 12. वयरि सरप
 13. वरप
 14. वरु दीवप
 15. वर्जप
 16. वर्षेवप
 17. वळंबेवप
 18. वळकप
 19. वळकि अथवा वळखि आसप
 20. वळकि अथवा वळखि काडप
 21. वळकि अथवा वळखि घेवप
 22. वळकि अथवा वळखि दाकवप
 23. वळखप
 24. वळपप
 25. वळपेवप
 26. वसर्तपण राबप
 27. वसर्ती जावप
 28. वसवप
 29. वसूल करप
 30. वस्त्रगाळ करप
 31. वोसप
 32. व्हळसावप