दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Fruits from creepers and vines

वाल्यांचेर जावंचीं फळां

  1. काळींग
  2. खरबूस
  3. चिबंट
  4. दाराक्षी
  5. द्राक्ष
  6. मधुफळ