दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Special trait nouns

विशेश व्यक्तित्व संज्ञा

 1. अनवाळि भटिणी
 2. अन्न उदाक दिकूनातिल्लो
 3. आडकात्रींतुलें फपळ
 4. आड्डिवैरि
 5. आपलें तेंच व्हय म्हणचो
 6. आल्लें खेलोलो विंदूरु
 7. इंगळ्या पशी काळो
 8. उजा पावसु
 9. उदका पिशाची
 10. उष्टे हातान सरी कायळ्याक आंबुडूनातिल्लो
 11. कंतेयलेलें कमळ
 12. कातरलेले घायाक मीट लावनातिल्लो
 13. कीड्यां सोव्याचो
 14. कुचेलाचें रूप
 15. कोयरांतुलें माणिक
 16. गोमटेक वेष्टून जीब आशिल्ली
 17. घाण्या बांदिल्लो पाडो
 18. जिबेक हाड नातिल्लो
 19. तिकटी
 20. तिकसाण चडि आशिल्ली
 21. तित्तो फोद्दो
 22. तीन दुडवांक वोस्तु न्हय जालोलो
 23. तोंड काडल्यारि फटी सांगूचो
 24. तोंडांतु बोट घाल्यारी चाबूक कळनातिल्लो
 25. थापके पटाणे पायाचो
 26. दीवाळी काडलोलो
 27. दीव्यावेलें पाकूट
 28. दोळ्यांतुलो काजलो
 29. नांकांतुलो चिकोलु
 30. पन्नेरांतुलो अर्दु
 31. फुगल्लें कुंकड
 32. फोंडांतु घालचें बिरियेंतु घालचो
 33. बण्णा सूळु
 34. बांयतूलो बेब्बो
 35. ब्रह्माची मूंजी बांदिल्लो
 36. मल्लमाक्का
 37. मूळ वालि नातिल्लो
 38. रडण्या घूडु
 39. रसपती घूडु
 40. लासल्ले उंगट्यारि मुतूनातिल्लो
 41. साबू वोरवा खोरकोटो
 42. सूंटि नातिल्लो कषायु ना
 43. हातांतुलें बावलें