दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Words related to time and day

वेळु आनी दीस संबंदी उतरां

 1. अवधि
 2. अवसयि
 3. आड वेळु
 4. आडवेळु
 5. आयुष कालु
 6. एद्दोळु
 7. केद्दोळु
 8. क्षण
 9. खीण
 10. घडी
 11. तिनसांज
 12. तिरसंध्या
 13. तिळसांज
 14. तिळसांजे वेळु
 15. दिवलावणे वेळु
 16. दिसउजवाडे
 17. दीसु
 18. दीसु सगोळु
 19. देनपार
 20. देनपारा बारा वेळु
 21. दोळो पटपटांवचो वेळ
 22. निमिष
 23. पनवेळु
 24. पानवेळु
 25. फांतेर
 26. फांत्याव राति
 27. मदराति
 28. रात सगोळु
 29. राति
 30. वरां
 31. वेळ न्हय जालोलो वेळ
 32. वेळावेळु
 33. वेळु
 34. व्हडोळु
 35. सकाणि
 36. सकाळीं
 37. सांज
 38. हेदोळु
 39. तेवेरि
 40. एवेरि
 41. पयरि
 42. कालि
 43. आजि
 44. फाय
 45. परां
 46. एवेरां
 47. तेवेरां