दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters वो and वौ

वो आनी वौ अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. ओडप
 2. वोंकप
 3. वोंकारे काडप
 4. वोग्रि आसप
 5. वोग्रि नासप
 6. वोड्डप
 7. वोड्डीयो काडप
 8. वोत घेवप
 9. वोतां लागवप
 10. वोळप
 11. वोळवप
 12. वोळेवनु येवप