दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Other words related to wedding

व्हारडिक संबंधित इतर उतरां

 1. अक्षत
 2. आंदण
 3. आमंत्रण पत्र
 4. उडदीशीत or उडदा आपो
 5. उतर
 6. कलपंजि अथवा कयपंजि
 7. कुल गोत्र
 8. कुळ
 9. खर्वटन
 10. खांबली
 11. खांबलो
 12. गांठ वोर्ल
 13. गुरबा उदाक
 14. गोत्र
 15. चवगूली
 16. जातक
 17. तळी
 18. तांबूल
 19. दोरु
 20. धारेमणी
 21. धेड्डी
 22. धेड्डो
 23. नवी व्होकल
 24. नवो व्होरेतु
 25. नांदी
 26. पवित्रा गांठि
 27. पवित्रा मुदि
 28. फाटपरतणि
 29. फुलमुदी
 30. भूवां तळि
 31. मंगळसूत्र
 32. मधुपर्क
 33. मांटवी
 34. मांटोवु
 35. मूर्तु अथवा मुहूर्तु
 36. येदिरकाण्सणि
 37. लजा होमु
 38. लेंडीयो
 39. विंदण अथवा वरदक्षिणा
 40. वीडो
 41. वेस्त अथवा विवाह वाग्दान
 42. वोड्यां वोजें
 43. व्हारडिक
 44. व्होकलकारां
 45. व्होरतकारां
 46. व्होराण
 47. व्होरो
 48. व्होळि
 49. व्होळो
 50. सगोत्र
 51. सगोत्र व्हारडीक
 52. सत्रीधन
 53. सुमंगली
 54. सेस्सारो
 55. सोयरीक