दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Flowers from shrubs and herbs

सान झाडांचेर जावंचीं फुलां

 1. अनंत पुष्प
 2. आनन्द पुष्प
 3. आबोलें
 4. करटे फूल
 5. करवीर
 6. कवाश्या पाकूळी
 7. कवासो
 8. केतकी
 9. कोंकणी फूल
 10. कोंब्या फूल
 11. कोयंबत्तूर शेंमतें
 12. गडगडा फूल
 13. गाडगूडा
 14. गोंडो
 15. गोटारले फूल
 16. गोरटी फूल(हलदूवें)
 17. चिरडो
 18. चेडी शेंमतें
 19. दशणे फूल
 20. दसूण
 21. नंता फूल
 22. नंतिता फूल
 23. निशागंधी
 24. पडकळे फूल
 25. पोवळ्या काड्डी
 26. फुलछडे
 27. फुलझाडे फूल
 28. माजरा बाला फूल
 29. मिर्या दसूण
 30. रजनीगंधा
 31. रथपुष्प
 32. रथाफूल
 33. राजमौली
 34. व्हडलें नंता फूल
 35. शेंमतें
 36. सुगंधी
 37. सोपूर नंता फूल