दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sub dish with coconut

सासम

  1. उडिदा दाळी सासम
  2. केळ्या सासम
  3. भुतां सासम
  4. भेंडें तोळनु सासम