दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Sensory nouns related to taste

स्वाद/सुवादु संबंधी नाम

 1. आंबसाणि
 2. करंडसाणि
 3. करपसाणि
 4. कोडुवाणि
 5. कोळुंबुटाणि अथवा कळुंबुटाणि
 6. खंवटाणि
 7. खमटाणि
 8. खरवंटाणि
 9. गोडसाणि
 10. चंवचिंवसाणि
 11. जिवटाणि
 12. तिकटाणि
 13. तिकसाणि
 14. तिबिरसाणि
 15. तोरटाणि
 16. दुरसुवादु
 17. पाणसाणि
 18. बावंटाणि
 19. बेळसाणि
 20. मिटसाणि
 21. रूचि
 22. लोकंडसाणि
 23. ल्हवल्हवसाणि
 24. सुरबुसाणि
 25. सुवादु
 26. स्वाद
 27. हरवंटाणि