दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Width measured using hand

हाताचे भागान रुंदाय मेजप

  1. किरांगुळे बोटा थोराय
  2. बोटा रुंदाय
  3. उंगट्या थोराय
  4. चार बोटांची रुंदाय
  5. मूठीची रुंदाय
  6. हाता रुंदाय